Ewidencja TPZiZS

System do ewidencjonowania Towarów Podwójnego Zastosowania i Znaczeniu Strategicznym

Wymogi

Z dniem 09.09.2021 r. weszło życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania.

Obrót z zagranicą produktami podwójnego zastosowania został dodatkowo uregulowany poprzez ustawę implementującą nowe rozporządzenie do polskiego porządku prawnego, tj. Ustawę o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Katalog produktów podwójnego zastosowania został przez ustawodawcę unijnego sklasyfikowany wielopoziomowo. Towary, które w każdym wypadku obligują eksportera do uzyskania zezwolenia na ich wywóz poza granicę UE zostały określone w załączniku I rozporządzenia 2021/821. Z kolei listę produktów, które wymagają zezwolenia nawet przy transferze wewnątrzunijnym zawiera załącznik IV rozporządzenia 2021/821.

Rozwiązanie

System ewidencjonowania Towarów Podwójnego Zastosowania i Towarów Strategicznych (eTPZiTS) jest w pełni skalowalnym rozwiązaniem pozwalającym na ewidencję obrotu towarów o specjalnym znaczeniu.

Aplikacja zawiera wytyczne dotyczące różnych rodzajów obrotu (wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługę pośrednictwa, pomoc techniczną, przywóz, tranzyt), danych niezbędnych do jego ewidencjonowania, raportowania i przechowywania informacji (dane zlokalizowane w siedzibie podmiotu).

Dodatkowo system pozwala na zarządzanie użytkownikami oraz uprawnieniami na różnych poziomach dostępu.

Informacja

    Napisz