W realizowanych przez nas projektach stawiamy na szczegółową analizę zagadnienia w celu głębokiego zrozumienie biznesu klienta i jego procesów. Jest to kluczowy element w procesie przygotowania projektu oprogramowania. Często jest to nawet najważniejszy element w całym procesie ponieważ wiąże się z poznaniem kluczowych i specyficznych wymagań klienta a często także pozwala klientowi na modyfikację obecnych procesów, które do tej pory nie funkcjonowały w sposób optymalny.

Niejednokrotnie, nawet samo wykonanie analizy procesów przedsiębiorstwa pozwala na zastosowanie optymalizacji przy istniejącym już oprogramownaiu czy utworzenie integracji pomiędzy istniejącymi systemami bez konieczności zakupu nowego rozwiązania lub tworzeniu dedykowango oprogramownaia.

Koszty rzetelnie wykonanje analizy szybko zwracają się dzięki optymalnej implementacji procesów w dedykowanym oprogramownaiu lub pozwalają w ogóle zrezygnować z zakupu nowego rozwiązania na rzecz optymalizacji/konfiguracji istniejącego lub poniesienia wyłacznie kosztów integracyjnyjnych pomiędzy systemami.