AVDI (Advanced Vision Detect Interface) – opracowanie innowacyjnego produktu w postaci urządzenia wspomagającego diagnostykę dla rotorów silnika samolotowego.

Cel projektu: Zlecenie jednostce naukowo badawczej prac B+R mających na celu opracowanie innowacyjnego produktu w postaci urządzenia wspomagającego diagnostykę dla rotorów silnika samolotowego.

Planowane efekty: W rezultacie przeprowadzonych prac B+R będzie opracowanie innowacyjnego produktu w postaci urządzenia wspomagającego diagnostykę dla rotorów silnika samolotowego.

Wartość projektu: 490 893,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 339 235,00 zł